• aydin.isik

Yüzer GES Doğu-Batı Yönlü Yerleşim

Güncelleme tarihi: 9 Eyl 2021

Yazan: Aydın Haydar Işık

TYT | Project Manager


Karbon emisyonunu azaltan ve sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlayan sistemlerden biri olarak yüzer güneş enerjisi sistemleri (Yüzer GES) ortaya çıkmıştır. Yüzer güneş enerji sistemleri geleneksel sistemlere göre arazi ihtiyacını ortadan kaldırarak, sağladığı buharlaşma etkisi ile su tasarrufuna katkı sağlamaktadır.


SERIS’in yayınlamış olduğu rapor göre dünyada yüzer GES'in kurulu gücü 2015 yılından 2020 yılı sonuna kadar 70 MW seviyesinden 2100 MW seviyesine yükselmiştir. McKinsey raporunda ise 2025 yılına kadar yüzer GES’in kurulu gücünün 12,8 GW seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Ancak güneş enerjisi sistemleri her zaman beklenenin üzerinde bir kapasiteye ulaşmıştır.


TYT olarak 2014 yılından bu yana ulusal ve uluslararası (özellikle Hindistan) pazarda hibrit ve yüzer güneş enerjisi santrali kapasitesinin arttırılması üzerine çalışmaktayız. 2020 yılı temmuz ayında çıkan hibrit yönetmelik ile de Türkiye’de yüzer güneş enerjisi santrallerinin kurulmasına olanak sağlandı.


Peki, kurulacak yüzer GES’lerin yerleşimleri nasıl yapılabilir?


Yüzer GES projelerinde saha incelemesine ve uygunluğuna göre farklı azimut ve eğimde yerleşimler yapılmaktadır. Güney yönlü yüzer güneş enerjisi santrali yerleşim ile Doğu-Batı yönlü yüzer güneş enerjisi santrali yerleşim arasındaki farklar incelendiğinde belirgin özellikler ön plana çıkmaktadır.

Güney yönlü yerleşim ile Doğu-Batı yönlü yerleşim arasındaki farkları incelemek için analiz yapılmıştır. Yapılan bu analizde, 10 MW üstü bir yüzer GES maliyetlendirmesi ve Ankara ili meteorolojik verileri referans alınarak arasındaki farklar hesaplanıp aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

*Enerji üretimi analizi için Ankara ili meteorolojik verisi referans alınmıştır.

**CAPEX hesaplanırken 10 MWac ve üstü için maliyetlendirme yapılmıştır.


Yapılacak saha inceleme ve fizibiliteler ile yüzer güneş enerji santrali, güney yönlü yerleşim yerine doğu-batı yönlü yerleşim yaparak her ne kadar üretimden kayıp yaşansa da CAPEX ve LCoE tarafında yatırımcı lehine bir gelişme olduğu hesaplanmıştır. Yüzer güneş enerji santrali, güney yönlü yerleşime göre Doğu-Batı yönlü yerleşim ile enerji üretiminin %8 düşmesine rağmen CAPEX %14 ve LCoE de %4 azalmaktadır.


Bir başka blog yazımızda eco yerleşimin yüzer GES maliyetine etkisini anlatmıştık. Saha özelinde detaylı çalışma ile yüzer güneş enerji santrali Doğu-Batı yönlü yerleşimin de eco modeli yapılarak CAPEX ve LCOE daha aşağı seviyelere çekilebilir. Tabi ki buna sahaya özel yapılacak hidrodinamik analizler sonucunda karar verilmelidir.


Yüzer güneş enerji santralleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve bu çalışmaları yapmak için TYT ile iletişime geçebilirsiniz. 

90 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör