• Erman Şentürk

Tasarım Mühendisliğinin Arkasındaki Sır

Yazan: Erman Şentürk

TYT | Research And Development Specialist


Mühendislikte tasarım süreci, ihtiyaç nedenini veya problemi tespit etmek ve tespit edilen neden veya problem hakkında araştırma yapmakla başlar. Sürecin ilk iki adımını, düşünmek ve olası çözümleri hayal etmek takip eder. Bu adım çözüme giden anahtar bir noktadır. Bir beyin fırtınası yaparız ve araştırma sonucu elde ettiğimiz verileri sahip olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizle görsel-uzaysal zekamız ile işlemeye çalışırız.


Peki nedir bu ‘Görsel-Uzaysal Zeka’?


Bir kişinin etrafındaki görsel bilgileri algılama, analiz etme ve anlama yeteneğidir. Bir başka deyişle bu zeka, fiziksel bir etkileşim olmadan bile görsel dünyanızda değişiklik veya modifikasyon yapmak için algılama yeteneğidir.


Tasarımda Görsel-Uzaysal Yeteneğimizin nasıl işlediğini anlamak için…

Bu yeteneği tasarım mühendisleri için adım adım inceleyelim,

 • Problemi belirlemek, yeni bir tasarım fikri hayal etmek.

 • Tasarım fikrimizle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili hafızamızda olan tüm görsel etkileşimleri düşünmek.

 • Tasarımı üzerinde çalıştığınız nesneyi hayal etmek.

 • Bu nesneyi tanımlayacak materyallerin rengini ve dokusunu tanımlamak.

 • Hayalinizdeki nesneye farklı açılardan bakacak şekilde zihnimizde döndürmek/çevirmek.

 • Nesneyi oluşturan farklı parçaları ayrı ayrı hayal etmek.

 • Nesnenin parçaları arasındaki hareketleri hayal etmek.


Birçok tasarım mühendisinin zaman zaman bu adımların birinde veya birkaçında takılıp kaldığı olmuştur. Sonuçta bu yetenek işi. Hemen moralimizi bozmayalım, neden mi çünkü yetenekler geliştirilebilir.


            Görsel-Uzaysal Yeteneğimizi nasıl geliştiririz?


  Öncelikle görsel algımızın, görsel farkındalığımızın ve görsel hafızamızın beraber çalıştığı aklımızın bir köşesinde dursun. Yeteneklerinizi geliştirmek için sunacağım birkaç küçük öneri için bu üç özelliğe ihtiyacınız olacak.

 • Günlük hayatınızda bir nesneyi tarif ederken geometri dilini kullanmaya çalışın, (üçgen, küre, doğrusal vb.) algıladığınız görseli kelimelere dökün böylece hem yazı gibi diğer bir görsel hafızanızla hem de işitsel hafızanızla görsel algı ve farkındalığınızı desteklemiş olacaksınız.

 • Hayalinizdeki görseli basit geometrik şekiller olarak düşünün.

 • Görsel hafızanızı güçlendirmek için hayalinizdeki nesneyi ve onu oluşturan parçaları aklınızda renklendirmeyi deneyin.

 • Tek bir parçadan oluşan nesneyi farklı şekillerde böldüğünüzü ve bu parçalardan oluştuğunu hayal edin. (Örneğin geometrik olarak bir küre biçiminde olan tenis topunun aslında iki parçadan oluşması gibi.)

 • Çizim yeteneğiniz olsun ya da olmasın aklınızdaki imgeleri basit çizimler yaparak fiziksel ve görsel algınızın beraber çalışmasını sağlayın.

Günümüzde 2 ve 3 boyutlu tasarımlar yapabileceğimiz birçok bilgisayar programı mevcut. Bu programlar STEM (Science-Technology-Engineering-Mathmatics / Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) bazında bizlere kolaylık sağlayan araçlar. Çizim yeteneğiniz hiç olmasa bile bu programlar aracılığıyla da kendinizi geliştirebilirsiniz, onlar sizin yerinize mükemmel daireler veya düz çizgiler çizebilir.

         Şimdi yeteneklerinizi geliştirmek için küçük bir defter alın veya bilgisayarınızı açın ve hemen çizmeye başlayın. Unutmayın en karmaşık tasarımlar bile basit bir fikirle ortaya çıkar.
 


4 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör